Strona główna » Pracownicy » Sekcja Informatyczno - Techniczna

Sekcja Informatyczno - Techniczna

Sekcja Informatyczno - Techniczna  (SI-T) wykonuje zadania związane z zakupem, administracją, instalacją, obsługą, naprawą oraz nadzorem nad sprzętem i oprogramowaniem informatyczno - audio - wizualnym znajdującym się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do zadań SI-T należy między innymi:

 • zapewnienie sprawnego działania informatycznego systemów eksploatowanych na WH
 • zapewnienie sprawnego działania systemów audiowizualnych eksploatowanych na WH
 • administracja siecią komputerową WH oraz siecią bezprzewodową WiFi
 • administracja serwerami WH
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury LAN, sieci bezprzewodowej WiFi, terminali PIAP, systemów audiowizualnych
 • zarządzanie serwerem radius i systemem dostępu do sieci bezprzewodowej WiFi i terminali PIAP, administracja systemem retencji danych
 • zarządzanie pocztą elektroniczną pracowników WH
 • administrowanie serwisem www WH
 • archiwizacja danych
 • ustalanie polityki bezpieczeństwa
 • zapewnienie bezawaryjnego działania sprzętu oraz techniczna opieka nad nim
 • pomoc dla pracowników WH w zakresie obsługi systemów informatycznych oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, audiowizualnego
 • kontrola pracy komputerów i urządzeń z nimi powiązanych, usuwanie awarii sprzętu, instalacja sprzętu, konserwacja
 • zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania dla WH
 • nadzór nad naprawami sprzętu komputerowego i kserokopiarek wykonywanymi przez firmy zewnętrzne
 • zapewnienie bezawaryjnego działania oraz konserwacja sprzętu komputerowego, audiowizualnego w salach dydaktycznych
 • prowadzenie dokumentacji sprzętu oraz oprogramowania nadzorowanego przez SI-T
 • współpraca z portalem informacyjno-ogłoszeniowym
 • doradztwo przy tworzeniu stron www oraz zarządzanie stronami organizacji WH
 • zarządzanie systemem płatnych reklam w serwisie whus.pl
 • administracja i zarządzanie systemem ECP
 • zarządzanie systemem nagłośnienia i rejestracji obrad ze wspomaganiem głosowania
 • aktualizowanie licencji na oprogramowanie antywirusowe
 • bieżąca pomoc przy obsłudze sprzętu oraz oprogramowania dla pracowników podczas prowadzenia zajęć
 • udzielanie porad technicznych użytkownikom sieci
 • opracowywanie dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych i innych
 • prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach WH
 • administracja i zarządzanie SKD
 • administracja i zarządzanie platformą streamingową WH
 • administracja i zarządzanie Wydziałowym Centrum Informatyczno Obliczeniowym
 • administracja i zarządzanie Interaktywnym Centrum Komunikacji i Badań Społecznych
 • administracja i zarządzanie systemem audiowizualnym Sali Kongresowej WH
 • przygotowanie w realizacji i pomoc techniczna przy prowadzeniu kursów oraz szkoleń

Tomasz Rudak

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry