Informacje

VHS na DVD

Pracownicy zainteresowani przegraniem materiałów dydaktycznych z kaset VHS na DVD proszeni są o kontakt Sekcją Informatyczno - Techniczną WH

Statistica 12.5 PL

Opis ze strony firmy STATSOFT:

„Dzięki wprowadzonym w wersji 12.5 udoskonaleniom nasze rozwiązania analityczne stały się jeszcze szybsze, bardziej dostępne dla użytkowników i wydajne:

§  Zwiększyliśmy wydajność przetwarzania dużych zbiorów danych przez całą rodzinę programów.

§  Do wszystkich programów dodaliśmy nowe graficzne narzędzie do tworzenia złożonych zapytań SQL: Zaawansowany konstruktor zapytań.

§  Od nowa opracowaliśmy graficzne przestrzenie robocze w Statistica Enterprise i Data Miner, aby zapewnić bardziej intuicyjną obsługę i większe możliwości interakcyjnego zarządzania scenariuszami analiz, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie i rozpowszechnianie wyników.

§  Udoskonaliliśmy rozwiązanie do predykcji i wdrażania modeli Statistica Decisioning Platform.

§  Opracowaliśmy Statistica Reporting Tables – elastyczne narzędzie do interakcyjnego tworzenia tabel podsumowujących umieszczanych w raportach i prezentacjach.

§  Przygotowaliśmy nowe węzły przestrzeni roboczej, takie jak Raport ze sprawdzenia jakości danych, umożliwiający diagnostykę i oczyszczenie wielu zmiennych.

Zbudowana na ponad trzydziestoletnim dziedzictwie badań i rozwoju Statistica 12 dostarcza ciągle rozwijającej się dziedzinie analizy danych szerokiej gamy użytecznych funkcji.”

 

Celem otrzymania nowej wersji prosimy o kontakt z Sekcją Informatyczno-Techniczną WH

Własna strona na WH

Osoby zainteresowane (tylko pracownicy WH) prowadzeniem własnej podstrony w serwisie whus.pl proszeni są o kontakt na adres: admin@whus.pl

Podstrony pracowników

Konto pocztowe na WH

Zapraszamy do rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl
Poczta wyłącznie dla pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Utwórz nowe konto

Pomoc

 

Przykładowo:

imię.nazwisko@whus.pl

Aktualności /wydarzenie dodatkowo na infoludek.pl

W związku z podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy WHUS a portalem informacyjno-ogłoszeniowym, istnieje możliwość dodania aktualności / wydarzenia dodatkowo na infoludek.pl

 

Dodaj aktualność: 

/login i hasło tylko dla pracowników WHUS - admin@whus.pl/

Oprogramowanie dla pracowników

Dostępne oprogramowanie dla pracowników:

1. STATISTICA

2. KASPERSKY

3. MAPINFO

4. WINDOWS 7 / 8 (zgoda Dziekana na zakup licencji)

5. OFFICE 2007 / 2010 / 2013 (zgoda Dziekana na zakup licencji)

W sprawie aktualizacji kluczy do programu STATISTICA oraz KASPERSKY proszę kontaktować się na adres: admin@whus.pl

System zamówień sprzętu informatycznego dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Program Adriana (dawniej SPSS)

Szanowni Państwo,

W tym roku akademickim 2013/2016 US będzie przedłużona licencja jedynie na program Statistica, który jest najczęściej używanym programem na Wydziałach US.

Natomiast program Adriana (dawniej SPSS) firmy IBM będzie funkcjonował do 30 listopada br.

Po tym terminie jedynie na WZIEU US będą aktywne pojedyncze licencje (edukacyjne i komercyjne) zakupione w ramach projektu SERWIS INTERLAB.

Kierownik CZUSK

System Live TV w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

W Auli Wydziału Humanistycznego uruchomiony został system Live TV służący do tworzenia własnych relacji telewizyjnych na żywo w sieci.

Korzyści z posiadania systemu:

- przekaz telewizyjny to optymalna forma komunikowania społecznego, uznana powszechnie i oczekiwana przez odbiorców,
- nadawanie na żywo jest wiarygodne, uniemożliwia posądzenie o jakąkolwiek manipulację,
- kilka kamer i odpowiednia realizacja TV zapewniają niezbędną obiektywność przekazu,
- osoby zainteresowane przebiegiem danego wydarzenia  nie  muszą  osobiście przebywać na miejsce jego wydarzenia, w przypadku gdy nie mogą się pojawić, lub gdy nie ma wystarczającej liczby miejsc by ich pomieścić,
- dzięki relacji można dotrzeć do szerszej grupy odbiorców,
- w wydarzeniach mogą online uczestniczyć także osoby, które z różnych przyczyn nie mogły się osobiście na nich znaleźć,
- kamery zrobotyzowane są niewielkie i  praktycznie  bezgłośne,  zamontowane zostały na kolumnach i są praktycznie niezauważalne, pozwala to zachować w auli odpowiednie warunki, które utrudniają operatorzy z dużymi naręcznymi kamerami telewizyjnymi, statywami, itp.,
- warto i należy dokumentować i archiwizować telewizyjnie wydarzenia odbywające się w auli, nie tylko dla bieżących potrzeb, ale też przyszłych pokoleń,
- system LiveTV będzie pomagał w stworzeniu kroniki – wideobloga, o najważniejszych wydarzeniach z życia Wydziału Humanistycznego US.


Założenia systemu:

- zapis przekazu tv, miksowanego z kilku kamer i innych źródeł multimedialnych w postaci pliku audio-wideo, do celów archiwizacji wydarzeń w auli,
- nadawanie strumienia audio-wideo z auli do serwera i dalej do Internetu,
- maksymalna jakość emisji i zapisu SD – 720x576 w standardzie SD-SDI (docelowo - HD – 1920x1080 w standardzie cyfrowym HD-SDI),
- zastosowane zostały najnowocześniejsze zdalnie sterowane kamery zrobotyzowane wyposażone w przetworniki firmy SONY.

 

WHUS i ANTYRADIO - RAZEM

Szanowni Państwo, Miło nam jest poinformować o rozpoczynającej się współpracy pomiędzy Wydziałem Humanistycznym a stacją radiową ANTYRADIO.

WHUS i INFOLUDEK.PL - RAZEM

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy WHUS a portalem informacyjno-ogłoszeniowym INFOLUDEK.PL

Prezentacja WHUS


Pliki do pobrania