Strona główna » Pracownicy » Sekcja Informatyczno - Techniczna » Zakup oprogramowania (licencji)

Zakup oprogramowania (licencji)

  • w wyniku przetargu została podpisana nowa umowa SelectPlus przez US (28.03.2014 - 27.03.2017) na podstawie Umowy Microsoft SelectPLUS Nr S1015362z dnia 20 grudnia 2013 roku, zawartą pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższegoa Microsoft Ireland Operations Limited B.V.
  • zakupiony pakiet STATISTICA Data Miner+Text Miner wersja 10 wraz z dodatkiem do analiz marketingowych i rynkowych jest ważna do 30.09.2017 roku.
  • zakupy oprogramowania (licencji) realizowane są przez kierownika Sekcji Informatyczno - Technicznej - tel. 91 - 444 3446 (po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana)
Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry