Most

MOST

O programie
Program MOST jest systemem mobilności studentów pozwalającym jego uczestnikom na odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. W chwili obecnej w programie uczestniczy 19 uczelni z całej Polski, a ich lista dostępna jest na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (link: https://most.uka.uw.edu.pl/), gdzie również znajduje się regulamin uczestnictwa w programie oraz kontakt osób zajmujących się MOSTem w poszczególnych uczelniach.


Warunki uczestnictwa
Należy mieć zaliczony drugi semestr studiów jednolitych magisterskich lub studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia możliwość wyjazdu zapewnia dopiero zaliczenie pierwszego semestru studiów. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie semestru/roku poprzedzającego wyjazd.


Jak aplikować?
Aplikacja na program MOST jest bardzo prosta. Wystarczy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST, uzupełnić wymagane dane, wybrać uczelnię oraz kierunek, na którym chcielibyśmy studiować. Następnie należy wydrukować wypełniony kwestionariusz i udać się do właściwego Dziekana w celu uzyskania zgody na wyjazd. Po uzyskaniu zgody Dziekana należy przynieść podpisany przez niego kwestionariusz do Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego pok 116 - Koordynatorem Programu MOST jest Pani Małgorzata  Dąbrowska. Sprawdzony wniosek przekazany zostanie Prorektorowi ds. Studenckich do zatwierdzenia, a następnie wprowadzony przez Koordynatora do systemu IRK MOST. Masz na to czas do 15 maja jeśli jedziesz na semestr zimowy lub cały rok akademicki i do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni. Teraz pozostaje tylko czekać. O przyznaniu miejsc zadecyduje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia.


Co dalej?
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej należy sporządzić indywidualny program studiów tzw. "porozumienie o programie zajęć" - pomogą Ci w tym wydziałowi i kierunkowi koordynatorzy, których listę znajdziesz tutaj. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Programu MOST dostępnym na stronach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Należy jednak pamiętać, że suma punktów ECTS wybranych przedmiotów nie może być mniejsza niż 30 punktów. Z zatwierdzonym przez odpowiedniego Dziekana porozumieniem udajemy się na uczelnię przyjmującą. Przed wyjazdem dobrze jest się skontaktować z koordynatorem uczelni przyjmującej w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości zakwaterowania w akademiku lub ustalenia punktów ECTS za dany przedmiot.


Zakończenie
Do egzaminów z danych przedmiotów na uczelnie przyjmującej przystępujesz z kartą egzaminacyjną i wykazem zaliczeń. Potwierdzenie zaliczeń uzyskasz od odpowiedniego Dziekana na uczelni przyjmującej i z nim oraz kopią karty egzaminacyjnej udasz się na uczelnię macierzystą, gdzie zaliczenie zostanie potwierdzone przez Dziekana. Uzyskasz również Certyfikat uczestnictwa w Programie MOST od uczelni przyjmującej. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zajrzeć na strony Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.


Regulamin Programu MOST


KONTAKT
W najważniejszych kwestiach, w tym w celu zakwaterowania, proszę kontaktować się z koordynatorem ogólnouczelnianym - Małgorzatą Dąbrowską  malgorzata.dabrowska@univ.szczecin.pl. Dział Spraw Studenckich, pok. 116, al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70-453 Szczecin, tel. 91 444 11 90, fax 91 444 11 98


Koordynatorzy na Wydziale Humanistycznym
• Koordynator Wydziałowy: dr Tomasz Czapiewski, e-mail: tomekczapiewski@gmail.com
• Archeologia: dr Mikołaj Urbanowski, e-mail: m.urbanowski@univ.szczecin.pl, webarcheo@poczta.onet.pl
• Bezpieczeństwo narodowe: dr Grzegorz Ciechanowski, e-mail: gc57@op.pl
• Bezpieczeństwo wewnętrzne: mgr Sylwia Serwońska, e-mail: sylwiaserwonska@wp.pl
• Etnologia: dr Natalia Maksymowicz- Maciata, e-mail: info@explorer-glob.pl
• Europeistyka: dr Monika Potkańska, e-mail: m.potkanska@wp.pl
• Filozofia: mgr Michał Sokolski, e-mail: morthold@interia.pl
• Historia: dr Agnieszka Gut, e-mail: agnieszka_gut@wp.pl
• Mediacja Międzykulturowa: dr Ewa Kochan, e-mail: filozof@univ.szczecin.pl
• Pedagogika specjalna: dr Irena Ramik-Mażewska, e-mail: mazewska@wp.pl
• Pedagogika: dr Małgorzata Kunicka, e-mail: mkunicka@op.pl
• Politologia: dr Luiza Wojnicz, e-mail: luiza.wojnicz@gmail.com
• Polityka społeczna: dr Fuad Jomma, e-mail: fuad@gazeta.pl
• Praca socjalna: dr Ilona Kość, e-mail: ilona.us@poczta.fm
• Psychologia: dr Elżbieta Pieńkowska, e-mail: epienkowska@wp.pl
• Socjologia: dr Wioleta Bryniewicz, e-mail: wioleta.pl@vp.pl
• Stosunki międzynarodowe: dr hab. Agnieszka Chlebowska, e-mail: agnieszka_chlebowska@wp.pl

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry