Strona główna » Studenci » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Uwaga, Studenci, Ważne!

04.10.2017

Studenci pierwszego roku, WAŻNE!

więcej

Godziny Dziekańskie

10.04.2017

Godziny Dziekańskie

więcej

poprawka ze szkolenia BHP

16.01.2017

Uwaga Studenci, ważne!

więcej

Plany zajęć

30.09.2016

Plany zajęć są zamieszczane na stronach Instytutów

prowadzących kierunek studiów.

więcej

Uwaga Studenci wszystkich lat, zmiana organizacji pracy Dziekanatu

19.09.2016

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu!

więcej

TERMINY ZJAZDÓW 2016/17

09.09.2016

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) - ORGANIZACJA ROKU 2016/2017

więcej

WPISYWANIE DO INDEKSÓW

11.12.2015

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH LAT , BARDZO WAŻNE!

 

więcej

Uwaga Studenci kończący studia, bardzo ważne!

17.06.2015

Dziekanat Wydziału Humanistycznego przypomina, że komplet dokumentów do egzaminu dyplomowego MUSI być złożony w Dziekanacie co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

więcej

Zarządzenie Rektora US nr 29/2014 - antyplagiat

21.05.2015

studenci ostatnich lat, ważne!

więcej

Ogłoszenie dla studentów niestacjonarnych i wieczorowych

07.12.2012

Od grudnia 2012r. dziekanat zaprzestaje wysyłania faktur w formie papierowej na adres studenta. Będą one dostępne  na stronie e-dziekanatu

 

więcej