Strona główna » Studenci » Ogłoszenia » poprawka ze szkolenia BHP

poprawka ze szkolenia BHP

Uwaga Studenci, ważne!

Szkolenie poprawkowe z bezpieczeństwa i higieny pracy studentów i doktorantów I roku studiów

termin

od 14 lutego 2017 r. (od godz. 12.00)  

do 22 lutego 2017r. (do godz. 12.00)

 

dostęp do szkolenia  elerningowego odbywa się z indywidualnego konta studenta i doktoranta w edziekanacie,

zakładka szkolenie bhp

w przypadku braku dostępu do szkolenia elerningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres

konrad.mielko@usz.edu.pl  

z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

dodatkowe informacje  dotyczące szkolenia bhp znajdują sie stronie internetowej

http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.