Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji - brak rekrutacji na r.a 2018/2019

Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji - brak rekrutacji na r.a 2018/2019

 

TRZYSEMESTRALNE KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE DZIECI WCZESNEJ EDUKACJI

Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie!


Aktualne programy nauczania i wychowania obligują do realizacji zajęć językowych już na etapie edukacji przedszkolnej. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, nauczyciele wychowania przedszkolnego są zobowiązani do 2020 roku uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego.

ADRESACI STUDIÓW

a) absolwenci studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie dwujęzycznej edukacji dziecka
i nauczania języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie wczesnej edukacji.

b) czynni zawodowo nauczyciele przedszkola i  nauczania wczesnoszkolnego (kl. I-III).

Kandydaci na studia powinni legitymować się znajomością języka angielskiego lub niemieckiego przynajmniej na poziomie B2 - wg ESOKJ

UWAGA! Poziom B2 można uzupełnić w trakcie trwania studiów!

KWALIFIKACJE

Absolwent otrzymuje uprawnienia do nauczania języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) i prowadzenia edukacji dwujęzycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kwalifikacje poświadczone są świadectwem ukończenia studiów
w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ukończenie kierunku stwarza także możliwość zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języków obcych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (w zespołach wychowania przedszkolnego  i punktach przedszkolnych) oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

DLACZEGO WARTO?

Oprócz tradycyjnego uczenia języków obcych słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie dwujęzycznego przyswajania języka drugiego przez dzieci za pomocą metody immersji, co jest przełomowe w nauczaniu języków obcych. 

Zajęcia realizowane są w bogato wyposażonych salach w  formie interesujących warsztatów metodycznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru praktycznego. Prowadzący poszczególne moduły to wykwalifikowana kadra dydaktyczna z długoletnim doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami.

PROMOCJA!! Pierwszych zapisanych 20 osób (10-j.niemiecki, 10-j.angielski) ma możliwość uzyskania 10% rabatu na kurs językowy przygotowujący do zdania egzaminu FCE. Kurs daje kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dn. 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

ORGANIZACJA

- opłata: 1400zł/semestr (możliwość rat)
- 3 semestry w systemie zaocznym
- zjazdy odbywają się w Instytucie Pedagogiki US, ul. Ogińskiego 16/17 Szczecin

DOKUMENTY

- kwestionariusz kandydata + 2 zdjęcia
- ksero dowodu osobistego (awers i rewers)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
- poświadczenie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego - poziom B2 wg ESKOKJ
- zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela

KONTAKT

Kierownik studiów:  tel. 501-131-546, malfal@op.pl
Obsługa administracyjna:  tel. 91-444-37-58, 91-444-37-53, izabela.czyzewska@whus.pl, joanna.kaminska@univ.szczecin.pl
Instytut Pedagogiki US, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin (sekretariat)

www: nauczanie.usz.edu.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZMY!

 

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry