Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pierwsze zajęcia odbędą się 24 listopada br.

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki


Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Zakres tematyczny:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju i klinika zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Wybrane zagadnienia z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku rozwojowym
 • Psychostymulacyjna diagnoza i programowanie pracy rewalidacyjnej, podstawy pracy terapeutyczno – edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyczne rozwiązania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, edukacja osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Wczesna interwencja, edukacja specjalna w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
 • Wybrane problemy profilaktyki, stymulacji, korekcji i psychoterapii w działaniach wspomagających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną (techniki relaksacyjne, muzyka, plastyka, zabawa, drama, kompensacja funkcji percepcyjno – motorycznych, mowy, profilaktyka    uzależnień, itp.)
 • Rozwijanie kompetencji pedagogicznych nauczycieli i ich umiejętności komunikacji interpersonalnej w kontekście optymalizacji działań rewalidacyjnych
 • Rodzina i inne formy wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku

 

Słuchaczami studiów mogą być:
- osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Studia kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie, 
 • dyplom ukończenia studiów, 
 • kwestionariusz osobowy, 
 • 2 zdjęcia, 
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego

 

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Opłata 1350 zł ( możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty - max 4), promocja w roku akad. 2018/2019 - 1000 zł -semestr

Kierownik studiów: dr hab. Terses Żółkowka, prof.US    tel. 603781731

Obsługa administracyjna

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17 pokój nr 3

71-431 Szczecin

tel. 91 - 444 - 3753, 3758

 

Miejsce odbywania zajęc:

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17 pokój nr 3

71-431 Szczecin

 

 

Terminy zjazdów  rok akademicki 2018/2019   

  /więcej informacji w plikach do pobrania/         

 

 

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry