Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

TRZYSEMESTRALNE KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

Kwalifikacje:  Absolwent uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w :  przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i  w klasach  I-III szkoły podstawowej.

Kandydaci:  na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych  na poziomie studiów I  i II stopnia, posiadające kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. 

Uwaga! Przygotowanie pedagogiczne można uzyskać w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego    
Czas trwania studiów: 3 semestry

Tryb studiów: Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym co dwa, trzy tygodnie; w piątki (od godz.15-20) i soboty ( od 8-20). Zajęcia są prowadzone  formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.  Wszyskie zajęcia odbywają się  w Instytucie Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17

Opłata: 1200 zł  za semestr ( możliwość rozłożenia opłaty semestralnej max na 4 raty) . Nie pobiera się opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty:
- Kwestionariusz kandydata na studia;   - odpis dyplomu (jeśli studia nie są o specjalności  nauczycielskiej konieczne jest dołączenie zaświadczenia  o przygotowaniu pedagogicznym );                                       - ksero dowodu osobistego;   - podpisane 1 zdjęcie.                                                                                                                                                                        

Kontakt:

 Kierownik Studiów Podyplomowych:   dr Bożena Grzeszkiewicz                                                                                                                                 

Sekretariat Studiów Podyplomowych:   Joanna Kamińska, Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17 pokój nr 14 71-431 Szczecin ,

email: joanna.kaminska@usz.edu.pl

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry