Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne

Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne

Cel studiów:doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej w róznych placówkach: szkolach, przedszkolach, w instytucjach pomocy społecznej, gdzie podstawowa działalnością jest praca z innymi osobami.

 

Uczestnicy:osoby z wyższym wykształcniem, pracujące w instytucjach pomocy społecznej, szkołach, przedszkolach, bądź planuje pracę w tych instytucjach

 

Studia realizowane w systemie niestacjonarnym

Czas trwania:3 semestry

Opłaty:1.750,00 za semestr

 

Dokumenty:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa nastepującą dokumentację:

1.Odpis dyplomu ukończenia studiów

2.Kwestionariusz osobowy - do pobrania 

3.Zdjęcie w formacie dowodowym 

4.Kserokopia dowodu osobistego

 

Kierownik studiów: dr Adam Kuchaski

Sekretariat:      Wydział Humanistyczny

                      Dr Katarzyna Szumilas

                      e-mail: studiapodyplomowe@whus.pl

                      tel. 91 444 32-37

                      pokój 190

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry