Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Słuchaczami studiów mogą być:
Absolwenci I, II stopnia, jednolitych magisterskich. 
Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.
Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wymagane dokumenty:
• Odpis dyplomu ukończenia studiów,
• kwestionariusz osobowy, deklaracja rat
• zdjęcia 1 szt.

Opłata:
1300 zł za semestr

Kierownik:

dr Małgorzata Moś

email: malgorzataanna@onet.eu 

tel. 607 920 333

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Joanna Kamińska

e- mail: joanna.kaminska@usz.edu.pl


I SEMESTR    s. 43
 
11.10.2019  piątek   16.30- 19.05     Pedagogika
 
12.10.2019  sobota  09.10-12.40     Pedagogika
 
                               12.40-13.35   PRZERWA
 
                               13.45-17.15     Pedagogika


III SEMESTR    s.2
 
11.10.2019    piątek      16.30 - 19.05      Dydaktyka przedmiotu
 
12.10.2019    sobota      9.10-12.40         Zawód nauczyciela
 
                                     12.50-15.25      Dydaktyka przedmiotu

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry