Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNS z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego , dydaktycznego i praktyki pedagogicznej.

Słuchaczami studiów mogą być:
Osoby , które ukończyły studia I lub II stopnia.
Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.
Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wymagane dokumenty:
• Odpis dyplomu ukończenia studiów,
• kwestionariusz osobowy, deklaracja rat
• zdjęcia 1 szt.,
• kserokopia dowodu osobistego.

Opłata:
1300 zł za semestr

Kierownik:

dr Małgorzata Moś

email: malgorzataanna@onet.eu 

tel. 607 920 333

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Joanna Kamińska

e- mail: joanna.kaminska@usz.edu.pl

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry