Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Słuchaczami studiów mogą być:
Absolwenci I, II stopnia, jednolitych magisterskich. 
Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.
Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wymagane dokumenty:
• Odpis dyplomu ukończenia studiów,
• kwestionariusz osobowy, deklaracja rat
• zdjęcia 1 szt.

Opłata:
1300 zł za semestr

Kierownik:

dr Małgorzata Moś

email: malgorzataanna@onet.eu 

tel. 607 920 333

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Joanna Kamińska

e- mail: joanna.kaminska@usz.edu.pl 

I SEMESTR

17.01  PIĄTEK     16.30-19.30    Psychologia ogólna

18.01.  SOBOTA    9.10-11.45    Pedagogika ogólna

                             11.45-12.50 PRZERWA

                              12.50-17.15   Psychologia ogólnaIII SEMESTR

17.01 PIĄTEK    16.30-19.30   Dydaktyka przedmiotu

18.01 SOBOTA    9.10-  11.45    Dydaktyka przedmiotów humanistycznych   s. 2

                                                  Dydaktyka przedmiotów matematyczno- przyrodniczych    s.50

                                                  Dydaktyka języków obcych   s. 49

                           11.45- 13.35   Zawód nauczyciela

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry