{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Praktyki pedagogiczne

Organizacją  praktyk pedagogicznych  w Uniwersytecie Szczecińskim zajmuje się:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

Pani Anna Lipińska, tel. 444-38-17

Każdy student zobowiązany jest do realizacji praktyk pedagogicznych objętych wymaganiami programu studiów potrzebnych do uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych.

W sprawach formalnych proszę kontaktować się z w/w osobą.