{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

dr hab. Grzegorz Ciechanowski prof. US


Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii (Toruń, 1981), Akademii Obrony Narodowej (Warszawa, 1991) oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). W 2006 roku na Uniwersytecie Szczecińskim obronił rozprawę doktorską (historia), w 2014 habilitował się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (nauki o bezpieczeństwie). W latach 1981–1996 służył w jednostkach operacyjnych artylerii oraz w kraju i za granicą realizował wojskowe projekty z zakresu Public Relations. W 1998 roku odbył roczną praktykę oficera łącznikowego w misji sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W latach 1999–2005 Szef Wydziału Prasowego i Protokołu oraz rzecznik prasowy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie (1999–2005). W okresie (2005–2008) Szef Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) 12. Szczecińskiej DZ, jednocześnie wykładowca w wyższych uczelniach w Szczecinie i Poznaniu. Autor publikacji oraz licznych artykułów dotyczących głównie międzynarodowych wysiłków na rzecz utrzymania pokoju. Od 2014 powtórnie wybrany na członka zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o. Szczecin.