{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

dr Janusz Czechowski


1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/wniosek_J.Czechowski.pdf

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/autoreferat_J.Czechowski.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Komisja_Habilitacyjna_dr_J.Czechowski_1.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 02/10/2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 01/12/2015 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 14/03/2016 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 21/04/2016 - uchwała w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

prof. dr hab. Marek Andrzejewski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/rec._prof.M.Andrzejewski_1.pdf

prof. dr hab. Janusz Faryś http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/rec._prof._J.Faryś.pdf

dr hab. Krzysztof Kania http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/rec._dr_hab.K.Kania_1.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/dr_J.Czechowski_uchwała.jpg