{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pierwsze zajęcia odbędą się 24 listopada br.

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki


Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Zakres tematyczny:

 

Słuchaczami studiów mogą być:
- osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Studia kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty:

 

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Opłata 1350 zł ( możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty - max 4), promocja w roku akad. 2018/2019 - 1000 zł -semestr

Kierownik studiów: dr hab. Terses Żółkowka, prof.US    tel. 603781731

Obsługa administracyjna

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17 pokój nr 3

71-431 Szczecin

tel. 91 - 444 - 3753, 3758

 

Miejsce odbywania zajęc:

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17 pokój nr 3

71-431 Szczecin

 

 

Terminy zjazdów  rok akademicki 2018/2019   

  /więcej informacji w plikach do pobrania/