{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Godziny Dziekańskie

Godziny Dziekańskie


Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US ogłasza  w dniu 13 kwietnia br. (czwartek) od 14.00 godziny dziekańskie.