{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Miejsce pracy przyszłości- Kobiety w organizacjach”

 Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS US zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Miejsce pracy przyszłości. Kobiety w organizacjach", która odbędzie się w Szczecinie w dniu 11 marca 2019 r.


Wśród funkcji socjologii jest nie tylko opisywanie i wyjaśnianie, ale także przewidywanie. Prognozy, które pojawiają się na gruncie nauk społecznych często nie sprawdzają się. Wynika to po części z faktu, że wiele z nich jest formułowanych po to właśnie, by się nie spełniły – świat reaguje tak, że określona, niepożądana wizja przyszłości nie ziszcza się. Jednak przewidywania mogą mieć nie tylko charakter antyutopii czy dystopii; mogą też służyć przygotowaniu się do nowego kształtu rzeczywistości.

Przyszłe środowisko pracy może odzwierciedlać nasilenie się tendencji, które już teraz są widoczne – więcej różnorodności jeśli chodzi o tożsamość współpracowników, więcej elastyczności pracodawcy wobec pracownika, spłaszczenie struktur, a jednocześnie tęsknota za klanową kulturą organizacyjną, zatarcie granicy między czasem pracy i czasem wolnym, większy konflikt ról zawodowych i rodzinnych, coraz większe znaczenie urządzeń i programów komputerowych w przedsiębiorstwach. Pewne znane tendencje oczywiście mogą też zanikać, będą także zapewne pojawiać się zupełnie nowe rozwiązania.

Trzecia edycja konferencji dotyczącej przyszłego miejsca pracy poświęcona jest w szczególności pozycji kobiet w wyłaniającym się świecie nowych organizacji. Jak kobiety sprawdzą się w kulturze adhokracji? Czy kobiety odegrają ważną rolę w sektorze ICT, czy będzie coraz więcej innowatorek i wynalazczyń? Czy można mówić o kobiecych organizacjach i kobiecych aspektach zarządzania? Czy potrzebne jest zarządzanie różnorodnością płciową? Czy miejsca pracy przyszłości będą lepiej dostosowane do specyfiki kobiecej i jak miałyby one wyglądać? Jakie zawody tak zwane kobiece zanikną a jakie rozkwitną?

 

Proponowana tematyka:

 

Ważne terminy:

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy zapewniają  sobie we własnym zakresie noclegi i wyżywienie.

Planujemy wydanie monografii zbiorowej lub tematycznego numeru czasopisma – prosimy o przesyłanie tekstów w języku polskim lub w języku angielskim.

 

Komitet organizacyjny: