{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Ważne: Informacje o odwołanych zajęciach od teraz pojawiać się będą w zakładce “Dla studenta”:

http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/instytuty/instytut-politologii-i-europeistyki/dla-studenta/ogoszenia-dydaktyczne/