{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Oferta dla kandydatów

Studiuj razem z nami...  

 

Studia pierwszego stopnia:

1. Kierunek Pedagogika

Specjalności:

2. Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną

Specjalności:

3. Kierunek Pedagogika Specjalna

Specjalności:

4. Kierunek Praca Socjalna

 

Studia drugiego stopnia:

1. NOWY Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną

Specjalności:

2. Kierunek Pedagogika

Specjalności:

 

Studia Doktoranckie:

Pedagogika

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

http://pedagogikakierunki.whus.pl