{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Kognitywistyka komunikacji - nowy kierunek studiów w IF US!

Od października br. w Instytucie Filozofii rusza nowy kierunek studiów: kognitywistyka komunikacji. Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką kieunku.


Kognitywistyka komunikacji - nowy kierunek studiów w Instytucie Filozofii US

 

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest młodą, dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego lub, dokładniej, budowa empirycznie trafnych modeli poszczególnych funkcji mentalnych: rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp. Realizacja takiego zadania wymaga oryginalnej integracji osiągnięć badawczych wielu dziedzin: psychologii, filozofii, logiki, informatyki, językoznawstwa, neurobiologii, antropologii, socjologii czy kulturoznawstwa.

Krótko mówiąc, kognitywistyka jest nauką interdyscyplinarną. Budowane przez nią modele znajdują zastosowanie w praktyce: korzysta się z nich tworząc strony internetowe i inne formy przekazu „łatwo przemawiające do umysłu”, projektując urządzenia zapewniające sprawną obsługę komputera, stymulując prawidłowy rozwój zdolności poznawczych i językowych dziecka, wspomagając rehabilitację osób cierpiących na upośledzenia władz poznawczych oraz konstruując protezy kognitywne przejmujące funkcje uszkodzonych fragmentów układu nerwowego.

Początki interdyscyplinarnych badań nad umysłem sięgają lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Pierwszy instytut kognitywistyki — znany Department of Cognitive Science z California University w San Diego — powstał w 1986 roku. Dziś większość wiodących uczelni amerykańskich i europejskich prowadzi własne programy magisterskie i doktoranckie z nauk o procesach poznawczych. Grono ośrodków akademickich oferujących studia kognitywistyczne stale rośnie. Dziś dołącza do nich Uniwersytet Szczeciński!

Absolwent studiów na kierunku kognitywistyka komunikacji będzie miał rozbudowaną wiedzę o poznawczych i kulturowych uwarunkowaniach skutecznej interakcji komunikacyjnej — językowej, symbolicznej, wizualnej itp. — ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji wykorzystującej nowoczesne, interaktywne narzędzia informacyjne. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzysta w praktyce: projektując strony internetowe, organizując pracę zespołów projektowych, dostosowując formy przekazu językowego i wizualnego do poznawczych i kulturowych uwarunkowań odbiorców, wspomagając rehabilitację osób cierpiących na upośledzenia władz poznawczych i językowych, prowadząc w sposób twórczy własną działalność gospodarczą.

Przykładowe przedmioty:

Możliwości zatrudnienia:

Więcej informacji o programie studiów oraz o ludziach, którzy będą go realizować, znajdziesz tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia naszego profilu na Facebooku z ciekawostkami kognitywistycznymi.