{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Komunikat nr 4 Dziekana WHUS

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Humanistycznego US z dn. 25.05.2017 r. w sprawie szkolenia z aplikacji GIS