{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Konferencja “Bloki dzisiaj”

Zakład Socjologii Miasta IS USz zaprasza na konferencję naukową pt. Bloki dzisiaj. (13-14 grudnia 2018 r., miejsce obrad: Instytut Socjologii, ul. Krakowska 71-79, Szczecin).

Konferencja odbywa się pod patronatem Sekcji Socjologii Miasta PTS.

 

 

40 lat temu ukazała się praca zbiorowa pt. Studia nad osiedlami z tekstami m. in. A. Wallisa, W. Siemińskiego, T. Burgera – to dobra okazja, żeby wznowić socjologiczne prace badawcze nad osiedlami mieszkaniowymi. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przysłuży się ożywieniu polskiego fenomenu „socjologii osiedlowej” (Jałowiecki, Szczepański 2009: 387). Koncepcje urządzenia życia zbiorowego wielkich osiedli mieszkaniowych w niektórych obszarach okazują się funkcjonalne, w innych – tworzą problemy i rodzą konflikty. Przemiany polskich miast wymagają m. in. rewizji typologii wielkich osiedli mieszkaniowych uwzględniającej zmiany składu społecznego, otoczenia architektonicznego, stanu dekapitalizacji osiedli. O tych zmianach chcemy rozmawiać podczas konferencji.

Szczegóły dotyczące tematyki znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu (pobierz>>>) .

Zapraszamy do nadsyłania referatów (prosimy skorzystać z pliku formularza zgłoszeniowego ) na adres robert.bartlomiejski@usz.edu.pl. Na Państwa zgłoszenia z abstraktami czekamy do 31 października 2018 r.

Opłata konferencyjna:

Wpłaty w wysokości 300 zł prosimy dokonywać na konto USz :

ING Bank Śląski SA 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474. 

W tytule opłaty należy podać numer subkonta: 0057

Organizatorzy zapewniają (osobom, które wniosły opłatę) obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji, poczęstunek kawowy, materiały konferencyjne.

Rada naukowa konferencji:

Komitet organizacyjny: