{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Konferencja Socjotechnika w polityce

W dniach 12-13 czerwca z udziałem wielu znamienitych gości odbyła się konferencja "Socjotechnika w polityce". Szczególnym wydarzenim był wykład prof. Karwata z cyklu Szczecin Humanistyczny dotyczący historycznych i społecznych aspektów odnoszących się do Szczecina i Pomorza Zachodniego. 


Wśród gości konferencji byli przedstawiciele uczelni z Warszawy, Krakowa czy Olsztyna. Komitetem organizacyjnym konferencji kierował dr Janusz Jartyś. Do szczególnych atrakcji konferencji należal spacer po Szczecinie z atrakcjami historycznymi i architektonicznymi na Wały Chrobrego, gdzie w roli przewodnika wystąpił dr hab. Dariusz Wybranowski.