{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Konkurs POKL - Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w III kwartale 2012r. planowane jest ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.


O dofinansowanie w konkursach będą mogły ubiegać się projekty obejmujące poniższe działania:

−  zarządzanie kryzysowe
−  zarządzanie zrównoważonym rozwojem
−  zarządzanie wiekiem
−  zarządzanie zasobami ludzkimi
−  zarządzanie strategiczne
−  zarządzanie jakością
−  zarządzanie zmianą
−  zarządzanie finansami
−  zarządzanie ryzykiem

Ogłoszenie o konkursie ukaże się na stronie PARP