{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Kontakt

Instytut Filozofii
Uniwersytet Szczeciński

ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

 

Sekretariat - pok. 158
tel. (91) 444-3245

e-mail:  filozof@univ.szczecin.pl