{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Kontakt

Instytut Politologii i Europeistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Krakowska 71/79
71-017 Szczecin

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14:00 (pokój 002)

sprawy dotyczące kształcenia:

tel.  91 444 32 34, 91 444 32 25

e-mail: beata.burdanowska@usz.edu.pl i urszula.hladyszewska@usz.edu.pl

sprawy dotyczące nauki i kadrowe:

tel.  91 444 32 26

e-mail: ipie@whus.pl