{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Kontakt

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych

Sekcja Informatyczno - Techniczna 

ul. Krakowska 71 - 79

71 - 017 Szczecin

http://sit.whus.pl

 

 

Kierownik Sekcji Informatyczno - Technicznej

mgr inż. Tomasz Rudak

pok. 137 (ICKiBS)

e-mail: tomasz.rudak@whus.pl

tel. 91 - 444 - 3446

 

Technik Secji Informatyczno - Technicznej

Michał Orowicz

pok. 136 (ICKiBS)

e-mail: michal.orowicz@whus.pl

tel. 91 - 444 - 3439

 

Technik Sekcji Informatyczno - Technicznej

Tomasz Molka

pok. 136 (ICKiBS)

e-mail: tomasz.molka@whus.pl

tel. 91 - 444 - 3439