{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Mediacja międzykulturowa - I stopień

Co będziesz studiować?

Mediator jest neutralnym pośrednikiem w sporze. Nie faworyzuje żadnej ze stron i nie sugeruje konkretnych rozwiązań. Dba natomiast o odpowiednią atmosferę dyskusji i pomaga jej uczestnikom w zrozumiałym przedstawieniu stanowisk i argumentów. Potrzeba mediacji pojawia się zwłaszcza tam, gdzie zwaśnione strony reprezentują odmienne kultury, tradycje i grupy społeczne. Dlatego na naszych studiach nie tylko zdobędziesz rozbudowane umiejętności komunikacyjne. Dowiesz się też wiele o współczesnym świecie: jego kulturze, zróżnicowaniu, problemach i wyzwaniach.

 

Dlaczego u nas?

Dlatego, że są to jedyne tego typu studia w Polsce. Nasz program wykorzystuje doświadczenie i kompetencje pracowników Wydziału Humanistycznego, którzy prowadzą swoje badania nad komunikacją językową i społeczną, aktualnymi przemianami społecznymi i politycznymi, a także zróżnicowaniem kulturowym współczesnego świata.

W sposób oryginalny łączymy wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin, tworząc tym samym interesujące, interdyscyplinarne studia!

 

Czego się nauczysz?

U nas poznasz odstawy języka arabskiego. Zdobędziesz nie tylko wiedzę m. in. o migrantach i uchodźcach we współczesnym społeczeństwie, ale i zdobędziesz praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia dialogu międzykulturowego.

Przykładowe przedmioty:

 

Kim będziesz po studiach?

Będziesz lepiej rozumiał współczesny świat. Docenisz wagę kulturowych uwarunkowań skutecznej komunikacji. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystasz we wszystkich profesjach, które wiążą się z przekazywaniem informacji, komunikacją społeczną i kulturową oraz organizacją współpracy - w tym współpracy międzyregionalnej - w wielu dziedzinach gospodarki i kultury. Doskonale odnajdziesz się w roli mediatora.

 

                                                                                                      > > ZAPISZ SIĘ < <