{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Nauki o polityce

Plan studiów obowiązujący od r.a. 2017/2018 http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/plan_2017_18_IPiE.jpg