{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Ogłoszenia dydaktyczne na tydzień 13 - 19 maja 2019 r.

W dn. 16.05.2019 zajęcia z prof. A. Furierem są odwołane. Zostaną one odrobione w dn. 09.05.2019.

W dn. 15.05.2019 zajęcia z mgr O. Łozińską zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze Studentami.