{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Opis działalności

Samorząd Studencki Wydziału Humanistycznego US reprezentuje wszystkich studentów. Naszym celem jest reprezentowanie Was wobec władz WH, chronienie Waszych praw, godności i interesów, dlatego też powołaliśmy stanowisko Rzecznik Praw Studenta WH.

Wraz z władzami Wydziału realizujemy zadania dotyczące pomocy materialnej, dydaktyki.

Nasi przedstawiciele uczestniczą w pracach Uczelnianych Komisji, oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego US. W ramach URSS US reprezentujemy studentów i sprawy Wydziału Humanistycznego, mamy także znaczny wpływ na decyzje dotyczące całego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Reprezentujemy Was na Radzie Wydziału WH, gdzie podejmowane są strategiczne decyzje dotyczące Wydziału.

Organizujemy wiele akcji charytatywnych, wspomagamy wszelkie inicjatywy naszych Studentów. Wraz z Wydziałową Komisją ds. Pomocy Materialnej, staramy się zapewnić naszym studentom miejsca w Domach Studenckich oraz sprawiedliwy podział środków finansowych przydzielanych studentom Wydziału.