{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Opłaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 05.10.2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 225, poz. 1351) opłata za legitymację doktoranta wynosi:
- 17 zł,
- duplikat 25,50 zł