{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Organizacje studenckie

1. Koło Naukowe "Politolog"

2. Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Wojskowości

3. Koło Naukowe Psychologów EGO

4. Koło Naukowe Resocjalizacji

5. Koło Naukowe Pedagogiki Informacyjnej

6. Koło Historii Wojskowości US

7. Studenckie Koło Archeologiczne US "SKAUS"

8. Koło Naukowe Pro Publico Bono

9. Koło Naukowe Pro Res Publica

10. Studenckie Koło Naukowe Socjologów

11. Koło Naukowe Filozofii

12. Koło Naukowe "Europeista"

13. Koło Naukowe Krytyki Marksistowskiej

14. Koło Naukowe Gerontologii Społecznej

15. Koło Wolontariatu Studenckiego

16. Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych PRZYJACIELE

17. Koło Naukowe Młodych Pedagogów SPOLEGLIWI