{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Piotr Krzystek w ramach Szczecina Humanistycznego

Kiedy dobre łączy się z dobrym efekt musi być zadowalający. Szczecin Humanistyczny spotyka Dni Bezpieczeństwa, a w ramach tego spotkania wykład Piotra Krzystka "Mieszkaniec. Lider. Przywódca. Perspektywa samorządowa". #odNaukiKuPolityce


Tak pokazujemy praktyczny wymiar polityki.

Od roku 2018/2019 wprowadzamy nową specjalność na kierunku Nauki o polityce – Doradztwo polityczne. Poniżej lista 13 (szczęsliwych)  przedmiotów specjalnościowych, które przedstawiono poniżej w podziale na cztery kategorie.

WYBORY I PARTIE

1. systemy wyborcze 2. wybory i kampanie wyborcze w Polsce 3. partie i ugrupowania polityczne w Polsce

 INSTRUMENTY BADACZA

4. badania ilościowe i jakościowe w naukach o polityce 5. protokół w polityce i dyplomacji 6. kształtowanie polityki publicznej

KAMPANIE

7.organizacja i prowadzenie kampanii wyborczej 8. public relations 9. polityka lokalna

OBLICZA POLITYKI

10. analiza bieżących wydarzeń politycznych 11. organizacje pozarządowe 12. polityka antydyskryminacyjna 13. przywództwo polityczne