{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Praktyki

Poniżej znajdują się dokumenty związane z zawodowymi praktykami studenckimi. Studentów, którzy zobligowani są do odbycia praktyk, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Praktyk Studenckich, wypełnienie dokumentów 1-7 oraz napisanie programu praktyk na podstawie Regulaminu programu praktyk.