{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Program dni adaptacyjnych 2018/2019 w Instytucie Politologii i Europeistyki

Harmonogram dni adaptacyjnych dla Studentów studiów stacjonarnych znajduje się w załączniku.
Dzień adaptacyjny dla Studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się podczas pierwszego zjazdu ( tj. 5-7.10.2018 r.).