{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przydatne linki

Ogólne

Baza konferencji naukowych
Lista czasopism punktowanych
Klasyka literatury psychologicznej
American Psychological Association

Psychologia w Polscce

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Łódzki
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy