{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Regulamin

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci/Regulamin_studiów_doktoranckich_30.03.2017.pdf

Indywidulana organizacja studiów doktoranckich (IOS) - uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Sprostowanie omyłki pisarskiej w Regulaminie studiów doktoranckich  http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/korekta_regulaminu.jpg