{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Zapraszamy na studia II stopnia, także nowość: Management Instytucji Publicznych i Public Relations

W tym roku po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację na studia II stopnia (magisterskie) - Management Instytucji Publicznych i Public Relations. Zapraszamy na 2 specjalności: Kreatywny PR oraz Inżyniera Organizacji Pozarządowych. W 2018 roku po raz pierwszy uruchomiono specjalność Taktyka i technika kryminalistyczna na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Osoby zainteresowane bezpieczeństwem mają też do wyboru inny kierunek studiów II stopnia - Bezpieczeństwo Narodowe.

Dla osób zainteresowanych polityką i społeczeństwem mamy ofertę studiów II stopnia na kierunku Nauki o Polityce (dawna Politologia).


 

Lista przedmiotów specjalnościowych KREATYWNY PR

Lista przedmiotów specjalnościowych INŻYNIERIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH