{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Sekcja Informatyczno - Techniczna

Sekcja Informatyczno - Techniczna  (SI-T) wykonuje zadania związane z zakupem, administracją, instalacją, obsługą, naprawą oraz nadzorem nad sprzętem i oprogramowaniem informatyczno - audio - wizualnym znajdującym się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do zadań SI-T należy między innymi:

Tomasz Rudak