{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Struktura wydziału

Władze WH obecnie stanowią:

Dziekan: dr hab. Barbara Kromolicka, prof.US

Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. Henryk Walczak, prof. US

Jednostki wydziałowe: