{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Studia doktoranckie IF

Link do planu zajęć dla doktorantów z filozofii:

http://zieminska.whus.pl/doktoranci/