{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Studia niestacjonarne (I i II stopnia)

Legenda do planu zajęć:

Studia niestacjonarne I stopnia:

1 Prakt. – kierunek Pedagogika - profil praktyczny

1PS - kierunek Praca Socjalna

Studia niestacjonarne II stopnia:

II 1 Ogólnoak. – kierunek Pedagogika - profil ogólnoakademicki
II 1 Prakt. – kierunek Pedagogika - profil praktyczny

Specjalności:

POiR- Pedagogika Opiekuńcza i Reseocjalizacyjna

PWiP -  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Miejsce realizacji przedmiotu:

nr sali  / miejsce realizacji zajęć (O/K/  liczba miejsc

O -  Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16-17, 71-431 Szczecin

K -  Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79,  71-017 Szczecin

 

Prosimy na bieżąco sprawdzać plan