{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Studia stacjonarne (I i II stopnia)

Legenda do planu zajęć:

Studia stacjonarne I stopnia:


1 Ogólnoak. – kierunek Pedagogika - profil ogólnoakademicki
1 Prakt. – kierunek Pedagogika - profil praktyczny
1 PS- kierunek : Praca Socjalna
1 Pspec.- kierunek: Pedagogika specjalna

1 PPiW - kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z

 rozszerzoną edukacją artystyczną

1 AK -  kierunek:  Animacja Kultury


Studia stacjonarne II stopnia:


II 1 Ogólnoak. – kierunek Pedagogika - profil ogólnoakademicki
II 1 Prakt. – kierunek Pedagogika - profil praktyczny

II 1 Pspec-  kierunek:Pedagogika Specjalna

II 1 PS-kierunek: Praca Socjalna

Specjalności:

POiR- Pedagogika Opiekuńcza i Reseocjalizacyjna

PWiP - Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Pspec.- kierunek: Pedagogika specjalna:

PMD - Pedagogika Małego Dziecka

PSz -   Pedagogika Szkolna

Miejsce realizacji przedmiotu:

nr sali  / miejsce realizacji zajęć ( O/K)  /  liczba miejsc

O-  Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16-17, 71-431 Szczecin

K-  Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79,  71-017 Szczecin

 

UWAGA  !!!!

Został opublikowany   nowy plan na semestr letnim 2018/2019.  Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące planu zajęć.