{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Studiuj specjalność Doradztwo Polityczne na US

Zapraszamy do studiowania na kierunku Nauki o Polityce na Uniwersytecie Szczecińskim. Czy jak lubimy mówić: #odNaukikuPolityce. Od 2018 roku szczególnie warto - mamy nową specjalność: doradztwo polityczne.


Dowiedz się więcej na stronie>>> 

Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program studiów skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, doświadczoną kadrę, nowoczesną infrastrukturę  i intensywne życie studenckie. Studia realizowane są w modelu  europejskim.

NAUKI O POLITYCE zajmują się szeroko rozumianą  polityką jako całokształtem działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, państwem i partiami politycznymi. Nasz kierunek zanotował w rankingu Perspektyw w 2018 roku największy awans wśród studiów politologicznych, z 17 na 8 miejsce w kraju! Wielu naszych absolwentów zostaje posłami, senatorami, radnymi, dyrektorami urzędów, komentatorami politycznymi, prowadzą kampanie wyborcze czy biura poselskie.