{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Szkolenie w Legii Akademickiej w roku akademickim 2019/2020 - spotkanie informacyjne

Zapraszamy zainteresowanych studentów do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Legii Akademickiej, które odbędzie się 6 listopada 2019 roku o godzinie 12.00 na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Krakowska 71, w sali nr 228


Legia Akademicka jest projektem szkolenia wojskowego studentek i studentów realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim.

Do programu przystąpić będzie mógł student/studentka (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który posiada obywatelstwo polskie).
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej (30 godzin), który to moduł szkolenia będzie realizowany w tym roku akademickim w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 kwietnia 2020 r. 
Szkolenie praktyczne będzie realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej 2020 r.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia wojskowego na ramach Legii Akademickiej są zamieszczona na stronie internetowej www.legiaakademicka.usz.edu.pl