{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Uwaga Studenci kończący studia, bardzo ważne!

Dziekanat Wydziału Humanistycznego przypomina, że komplet dokumentów do egzaminu dyplomowego MUSI być złożony w Dziekanacie co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.