{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

UWAGA !!! Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia - obowiązkowe zapisy!

Informacja dla Studentów 1 roku studiów I stopnia (studia stacjonarne) na kierunkach BW, BN, MIPiPR i NoP:

W związku z koniecznością wyboru języka obcego, specjalności, promotora i zajęć fakultatywnych Dyrekcja Instytutu informuje, iż obowiązkowe zapisy odbędą się wg następującego harmonogramu:

BW – 18 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 11.15, sala 114

BN - 18 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 9.30, sala 228

MIPiPR – 18 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 12.00, sala 228

NoP - 18 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 12.30, sala 114

W przypadku nieobecności w ww. terminie o przypisaniu do grupy seminaryjnej (promotora), jak również na specjalność i zajęcia fakultatywne  zdecyduje Dyrekcja Instytutu.

 

Informacja dla Studentów 2 roku studiów I stopnia (studia stacjonarne) na kierunkach BW, MIPiPR i NoP

W związku z koniecznością wyboru zajęć fakultatywnych Dyrekcja Instytutu informuje, iż obowiązkowe zapisy odbędą się wg następującego harmonogramu:

BW – 18 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 13.00, sala 114

MIPiPR – 18 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 13.30, sala 114

NoP - 18 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 13.00, sala 228

W przypadku nieobecności w ww. terminie o przypisaniu na zajęcia fakultatywne  zdecyduje Dyrekcja Instytutu.

 

Informacja dla Studentów 1 roku studiów II stopnia (studia stacjonarne)na kierunkach BW i NoP

W związku z koniecznością wyboru zajęć fakultatywnych Dyrekcja Instytutu informuje, iż obowiązkowe zapisy odbędą się wg następującego harmonogramu:

BW – 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 11.30, sala 114

NoP - 18 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 13.30, sala 228

W przypadku nieobecności w ww. terminie o przypisaniu na zajęcia fakultatywne  zdecyduje Dyrekcja Instytutu.