{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Zagadnienia na egzamin magisterski

Pytania kierunkowe: Pedagogika

Historia nauk o wychowaniu

Podstawowe pojęcia pedagogiki

Współczesne subdyscypliny pedagogiczne

Nauki współdziałające z pedagogiką

Metody badań pedagogicznych

Współczesne przemiany w oświacie i szkolnictwie wyższym

-------------------------------------------------------------------

Zagadnienia ogólne na egzamin dyplomowy dla kierunku  Pedagogika specjalna II stopień

 

Zagadnienia szczegółowe na egzamin dyplomowy dla  kierunku Pedagogika specjalna II stopień

z zakresu specjalności  "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

-------------------------------------------------------------------------------

        ZAGADNIENIA  KIERUNKOWE NA EGZAMIN MAGISTERSKI DLA STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ II STOPNIA